Archived

pleasington crematorium book of remembrance, 2019 roadtrek 210 popular for sale, what happened to kate bradley’s husband on petticoat junction, lisa harrison obituary, how much

Read More »
admin

Защо се “счупи” Фейсбук?

В тази статия ще обясним техническите причини довели до глобалното спиране на най-популярната социална мрежа, случило се на 4 Октомври 2021. Чисто технически, прекъсването беше

Read More »